Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magazín - články

25. 7. 2017

----------------------------------------------------------------------------

Leden 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK_MkzKFyxo

 

-------------------------------------------------------------------------------

Příspěvek k rozhovoru, který se uskutečnil 26. 10. 2022

uveden i na You Tube 

Úvod

Jako obvykle jsem se domluvila s panem Zahrádkou (časopis Ve Hvězdách) na telefonátu pro období „listopad 2022“. Odkaz doplním, až bude hotov. Zřejmě se uskutečněný rozhovor tentokrát  uvede pro veřejnost později. Důvody - technika.

https://vehvezdach.cz/marie-vitova-plasilova-listopad-2022-z-pohledu-tarotu/ 

Začátek

Když jsem v březnu dostala nabídku pro hovory na téma, které si zvolím, tak jsem nereagovala. Měla jsem stále mnoho jiných zájmů, než si přibrat další závazek a věnovat mu svůj osobní čas.

Pak jsem pro duben nabídku přijala s tím, že nebudu tarotové karty využívat pro odpovědi na politická témata. K tomu to určeno není. Myslím tím výklad tarotových karet. Tato úmluva i přes opakované upozornění nefunguje. Rovněž jsem řekla, že když tam k „videu“ budou nechápající komentáře, které situaci a odpovědi nepřijímají, že končím. Uvidíme, co se bude dít, až se zveřejní již zmíněný rozhovor. Dohoda je o nacházejícím víkendu.

 

Pokračování

Buď se dohoda obnoví a budu pokračovat v tom, jak tarot umí hledat odpovědi a doporučení, nebo zvolím jinou cestu. Cílím tím na ty posluchače, které jsem schopna svou prací oslovit a má to pro ně smysl, jinak tento druh spolupráce ukončím. Dělala bych si to svou formou a uveřejnila vždy na svých webových stránkách. Nejsem ochotna po téměř třiceti letech služby pro klienty a výkladu karet se vystavovat nepochopení. Všechno dělám v tomto směru ve volném čase. Jsou to veškeré články do časopisu Ve hvězdách (od 4 čísla a nyní už vyšlo 111) a na jejich webových stránkách, jako na Facebooku. Je to nepočítaně hodin odvedené práce.

 

Sledování souvislostí

Když jsem přijala nabídku, že budu psát vhledy na období, které sleduje vždy dané číslo časopisu, tak jsem si vybrala svůj styl. Víc než tomu, co bude v následujících měsících, se věnuji poodhalení, jak dané období využít ve prospěch svého osobního příběhu. Zároveň i tím těch, kteří nás obklopují. Je to můj styl práce, objasnit a poradit. Najít blízká řešení, na která navazují další. Nedělám programy v tom smyslu, že bude jen to, co vidím  v kartách, bez možnosti volby zúčastněného. Ono se tam ani toto nezobrazuje. To jsou jen výjimky. Jistě, jsou osobnosti, kterým toto vyhovuje, tj. říct co bude, jako program, ovlivnit je a vzít jim svobodnou volbu k rozhodování a nedopřát jim rozvíjet odpovědnost za své jednání. Takový program není OK.

 

Zpětná vazba

Jistě je pro mě nezbytné se poohlédnout, jak to co předpovídám, de facto funguje. Sleduji dění a svůj vhled. Stejně tak sleduji práci některých dalších (karty, astrologie), co určité vhledy a předpovědi dělají. Mám už vytypované jedince, nebo techniky. Většinou se „předpovědi“, nebo směry dotýkají a shodují. Ne však 100%. To by asi ani nešlo. Karty, nebo astrologie mají své možnosti. Jako my, jež s těmito technikami sebepoznání pracujeme. Děkuji za pochopení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad 2022 vhled příprava na rozhovor

úvodní slovo:

Dobrý den pane Zahrádko, zdravím Vás, jako všechny posluchače. Tradičně jsem se připravila. Kolik toho z přípravy využiji, uvidíme, protože je tento hovor je čistá improvizace. Některá témata tuším, ale nechám se překvapit, jaké otázky jste si nachystal. Předpokládám, že v nich budou i duchovní témata. Témata, kterým se i v běžném životě věnujeme, když si pokládáme sami otázky a hledáme k nim své odpovědi. Například, proč se nám děje to či ono? Jaký to má smysl?

1/ Tentokrát si jistě budeme povídat o vlivech, se kterými se budeme setkávat v listopadu. Platí to pro osobní životy. Tam bychom se měli co nejvíce realizovat a měli tak dobrý základ pro to, co přichází z vnějšího světa. Záměr je, mít svou vizi a odolnost. Propojením těchto dvou světů vzniká celek. Opouštíme-li harmonii v životě, potom se nabourává stabilitu. O to jistě nestojíme.

Vím, že všechno by mělo mít formu a obsah. Nejsem nijak zvlášť školená co se týče mediálního vystupování, tak sázím na druhou variantu – aby to mělo nějaký smysl pro ty, jež si nás poslechnou a projeví zájem. Měli důvod k přemýšlení. (dělám to vše ve svém volném čase)

Náhled: pozorujme vliv „Spravedlnosti“ vyšší spravedlnost + zákon karmy (příčiny a následky) (17. listopad)

2/ Výklad karet k tématu: (ne všechno zaznělo, bylo uvedeno)

a/ Hledání nových cest na základě dřívějších zkušeností. Hledají se nuance. (Mírnost + eso disků) Lze skládat mozaiku.

b/ Ukazuje se pro listopad, že se snaha o výsledek zatím míjí účinkem (osm pohárů). Naznačuje se posuzování situace, na základě poznání, etiky, rodiny, ale i práva (Velekněz, král mečů).

c/ Zdá se, že v listopadu je čas na restart. (Blázen) Cesty vedou ven z domova, tj. i do zahraničí. Může to být osobní cesta, jako za poznáním, poučením se. Jistě do toho budou spadat i pracovní cesty a další pragmatické cíle. Protože na cílové pozici se umístil „rytíř holí“. Nabádá v tom dobrém ke spolupráci, ne rivalitě.

d/ Náhled, že potřebujeme v celkem krátkém čase reagovat a uskutečňovat plány, si uvědomujeme. (osm disků + pět disků)

e/ Víme, předpokládáme a čekáme na realizaci, až se propojí vlivy.

Pro úvodu k povídání k listopadu jsem si připravila téma podle tarotu a tarotové numerologie

Rok 2022 víme, že je pod kartou 6 Rozhodnutí / Zamilovaní = vztahy

Listopad 2022 je pod tarotovou kartou „8 Spravedlnost“

co nás učí:

rovnováze, poznávání vyšších vlivů, které nás přesahují, publikační činnost, zákony, právo, vzdělání, rozhodování, poctivosti, vysoká míra osobní zodpovědnosti

vrací se ozvěnou to, co jsme vykonali v dobré i ve zlém

jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

co je vhodné vědět:

kontrolovat si smlouvy, dohody, vyjádření, ale i myšlenky, záměry, konat s vědomím, že je „spravedlnost“ víc bdělá, než obvykle

Lze si celý měsíc rozdělit do etap. Mám připravené dvě, tj. dvě poloviny měsíce

text v časopise:

láska a pochopení, empatie víra, smysl života a dění v něm, v rovnováhu

 

½                                                              2/2

 

profese: tři hole                                        eso disků

zdraví: 14 Mírnost                                    král mečů

vztahy: deset pohárů                               královna mečů

osobní život: pět disků                             3 Císařovna

½ srpen

 

Hlavní karta: rytíř disků – budoucnost, co má smysl pro ní, hledání, součinnost

řešení je v 10 kartách keltského kříže

Základní karta, moje základní situace, výchozí bod - dva disky

 1.  

Brzdící nebo podporující vlivy, které kříží základní situaci – Císař ( i minule )

 1.  

Moje vědomé myšlenky, týkající se otázky, situace – dvě hole

3

Moje nevědomé myšlenky, týkající se otázek, situace – 8 Spravedlnost

4

Minulé vlivy nebo to, co právě končí – deset holí

5

Budoucí vlivy nebo to, co právě začíná – 9 Poustevník

6.

Já, moje stanovisko a přístup k otázce, situaci – král pohárů

7.

Energie, která mi přichází vstříc z vnějšího světa – 21 Svět

8

Moje naděje a obavy - 5 Velekněz

9.

Výsledek, klíč, řešení- osm disků

10.

V čem brání osud? 5 Velekněz – rodinné zázemí, klid v něm, tradice

V čem naopak osud pomáhá: prosazovat vliv etiky, učit se duchovní nauky

2/2 srpen

Hlavní karta: tři hole – cíl, motivace, hledání cesty k cíli

řešení je v 10 kartách keltského kříže

Základní karta, moje základní situace, výchozí bod - osm mečů

1

Brzdící nebo podporující vlivy, které kříží základní situaci – 21 Svět

2

Moje vědomé myšlenky, týkající se otázky, situace- 19 Slunce

3

Moje nevědomé myšlenky, týkající se otázek, situace - dva poháry

4

Minulé vlivy nebo to, co právě končí - osm pohárů

5

Budoucí vlivy nebo to, co právě začíná - šest pohárů

6

Já, moje stanovisko a přístup k otázce, situaci - deset disků

7

Energie, která mi přichází vstříc z vnějšího světa - čtyři disky

8

Moje naděje a obavy - 2 Velekněžka

9

Výsledek, klíč, řešení - 17 Hvězda

10

 

V čem brání osud? Čtyři meče – v činnosti

V čem naopak osud pomáhá: být v klidu, řešit situace v klidu z meditační roviny

 

 

Co popřát závěrem:

Určitě krásný podzim všem a hodně zážitků a zkušeností, jež vedou k rovnováze, vhledu, pochopení sebe a všech zúčastněných. Je to čas pro zklidnění, rozjímání, vyslyšení vnitřní pravdy a poznávání dalších souvislostí, jež nás obklopují, je čas se věnovat studiu duchovních nauk, ale i se zajímat o základní poznatky řeči těla, lze vyčíst z mimických projevů, gest a postojů jedince, Součástí je neverbální komunikace.

Sofiologie – je filosofická nauka týkající se moudrosti usilující o syntézu věd, umění a náboženství.

Pansofie je věda či filosofický směr, jenž se snaží skrze poznání a zahrnutí všech vědních oborů harmonizovat svět. Prosazoval jej Jan Ámos Komenský, který jej v díle Všeobecná porada o nápravě věcí lidských,  označil jako cestu k nápravě současného konfliktního světa.

 

Typologie - nejrůznější směry sebepoznání

 

Aura - učit se jí vnímat. Pomůže nám to se orientovat a předejít zklamání ve vztazích.

 

Závěrem:

15 Ďábel + osm disků + tři poháry

respekt!!! preciznost + satisfakce

------------------------------------------------

Víla: Ekologie

v říši víl se řeší Matka Země, leží jim na srdci její osud

Doporučení:

1/ věnujme se životnímu prostředí – pečujme o své okolí - planetu – s láskyplnou péčí

2/ výchova k ekologii, prosby aby se Matce Zemi dařilo lépe

3/ ovlivnit chod planety v každodenním životě - je věc společná

(asi není na záznamu: nového ministra životního prostředí v listopadu pravděpodobně mít nebudeme)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sebepoznání úvod 

 

Snad každý touží být šťastný, ale souvislosti, které nás k tomu vedou, mohou být pro každého jiné. Základní je, poznávat každý sám sebe a najít si cestu k vnitřní rovnováze. Nazveme si to duševní hygiena. To platí napříč generacemi, životním stylem, prostě všemi kategoriemi, které jsem si prostě vytvořili, abychom se mohli lépe domluvit a zorientovat.

 

Vhled do minulosti

 

Psychologie nás řadí do čtyř základních skupin dle temperamentu. Jsou to: flegmatik, cholerik, sangvinik, melancholik. Jsou další nejrůznější typologie, nebo systémy. Zmíním například Enneagram. Můžeme se ptát, k čemu to vlastně všechno slouží? Víme, že se lidstvo zajímalo snad vždy o své psyché. Tradice a směry jsou rozmanité. Stačí se jen zajímat. Informace přijdou. Některé přetrvávají a zdokonalují se. Některé už asi zůstaly stát v pozadí. (asi namátkově: řecká mytologie). Astrologie, jako královna duchovním nauk se neformálně využívá a zdokonaluje se. Vždy byla etapa v dějinách příznivější, nebo ne. K těmto technikám rozpoznání lidských schopností, ať jsou s různých oblastí.

 

Současná doba

 

Nynější etapa má také své priority. Například psychologii s návazností na terapie se prolíná do pojmu koučink. Hlavním rysem je poradenství, tj. pomáhat danému jedinci na životní cestě. Je také zdokonalená technika rozpoznávání jednání ze současných reakcí. Technika se jmenuje: řeč těla.

 

Doporučení

 

Pakliže nám v životě chybí zkušenosti, nabízí se možnost se s někým poradit. Jistě se můžeme vydat samostatnou cestou. Ale získané zkušenosti druhých, bychom neměli odmítat. V těchto souvislostech se můžeme společně vydat cestami, které mají záměr a smysl nás obohatit o zkušenosti a o poznatky. Prostě si uvědomit sebe sama. To znamená, svůj smysl života, abychom v něm moc zbytečně netápali. Zkrátka, abychom věděli kdo jsme, jaké máme talenty a jak jich využít. Máme přirozeně i slabá místa a ty je vhodné poznat. Naučit se s tím pracovat. Smyslem je, abychom věděli, kam kráčíme, co je záměrem. Každý z nás je jiný, využívá především poznatky z rodiny, jak zvládali život jejich členové. Ne vždy je to ale nejpřirozenější. Hrozí nám totiž, že budeme opakovat chyby druhých. Vycházejme z toho, že máme právo na své informace, své zájmy a tradice rodiny můžeme odložit, když to není vyhovující.

 

Informace

 

Vzdělávání má ambice nás připravit profesně a rodina zase k tomu, jak si zařídit svůj soukromý život. Smyslem těchto kombinací je, abychom byli ve svém životě úspěšní. Mohou se ale vyskytnou nejrůznější překážky a na ty bychom měli umět reagovat. Proto jsou tady nejrůznější rady pro život. Vřadě vedle sebe je jistě ekonomická gramotnost, péče o svou zdravotní kondici, ale i jak mít své rodinné a společenské zázemí. Potřebujeme mít vytvořené své pilíře pro životní stabilitu. Patří tam i schopnost řešit složitější situace, prostě být aktivní k tomu, co nám do života přichází.

 

 

Prožívání

 

Rozhodně bychom se měli věnovat také svým pocitům a emocím, protože ty jsou rozhodující. Nejsme-li spokojení s kvalitou svého života, potom máme možnost to změnit. Životem nás vede touha a zvědavost, my tyto hodnoty spojujeme s kreativitou. Ona vzniká na základě naší vnitřní síly, vůle a motivace. Pokud je přirozená vitalita narušena, blokuje se, vzniká problém. Rozpoznáme to ihned na kvalitě životního stylu. Nemusí být dobrý. Je ohrožena úspěšnost v životě. Pak se dostáváme do okamžiku volby. Postoj k situaci je nejrůznější. Chyba je, pozice obviňování. Viníme sebe, nebo okolnosti či druhé lidi. Stavíme se do role oběti. To není správný postoj, ale je zákonitý. Lze se dostat do situace, kdy na všechno rezignujeme a čekáme, co přijde. Odevzdanost osudu nás zbavuje možnosti aktivně si utvářet svou šťastnou životní cestu. Přichází opět možnost to změnit. Nemusí to být jednoduché, ale snaha se jistě vyplatí.

 

Změna

 

Vyberme si pro nás dostupnou cestu nápravy. Může začínat nejrůznějšímu drobnostmi, které se budou spojovat ve větší, až pocítíme první úspěchy. Rozhodně potřebujeme změnit způsob myšlení a jednání, který nás dovedl do nepříznivé situace. Potom se můžeme věnovat změně své životosprávy, rozšířit okruh přátel a věnovat se zálibám. Potřebujeme mít smysl svého života. K tomu zde zaznívá větší apel.

K vytoužené změně a nápravě potřebujeme sílu. Nemáme-li jí dostatek, potom vyhledejme pomocníka. S některými dostupnými radami a pomocníky v tom smyslu vás budeme seznamovat. Jsme za svůj životní styl zodpovědní sami. Přebíráme zodpovědnost v dospělosti. Potřebujeme jen poznat princip svého života. Víc v tom není.

Příště: Cesta ke štěstí začíná v našich myšlenkách.

 

----------------------------------------------------------------

Říjen 2022

vhled pomocí tarotových karet 

https://www.youtube.com/watch?v=KzJLJpee7W0

opět hovor s panem Romanem Zahrádkou 

šéfredaktor časopisu Ve Hvězdách mi volal, jak to vidí Tarot 

---------------------------------------------------------

Komentář:  Anděl v terénu

Komentáře

Tentokrát si posluchači spolu popovídali v prostoru komentářů více, než obvykle. Jsou videa, kde jsou komentáře vypnuté.

Některé jsem četla a snažila se to pochopit. Vidět toho člověka, jaký za tím textem je, jaký má životní příběh atd. Jak on / ona má svůj život v harmonii atd. Co pro svůj životní příběh už dokázali udělat. Co se naučili, udělali pro ostatní.

Zkušenosti

Každý tím, co jsme poznali, jakou životní „školou“ jsme prošli, takové máme zkušenosti. Jinak to být nemůže. Jak mystici praví, „zkušenost je nepřenosná“. Jaké máme poznatky a zkušenosti, takový stupeň vyzrálosti osobnosti máme a z této roviny vše chápeme. Vidíme třeba i dál. Vidíme souvislosti, nebo dokážeme předvídat na základě dřívějších zkušeností.

Zamýšlela jsem se v této souvislosti nad chováním a jednáním jedinců. Je to velké spektrum náhledů, názorů, ale nikoliv universálních pravd. Docela mě to překvapilo, myslím tím rozmanitost v myšlení a uvažování, prosazování svých názorů. Věříme každý jen tomu, čemu věřit chceme, ale nemusíme se nepatřičně chovat k jinému názoru od druhých.

Příběh na zastávce MHD u nás Budějcích

Nemám auto a nechci mít, proto jezdím MHD. Přicházela jsem na zastávku MHD. Nebylo to ani týden od uvedení videa na You Tube (vhled do října 2022) a tak deset dnů od „Václaváku“.

Slyšela jsem mladého muže, jak říká staršímu pánovi, „vždyť jsme lidi“. Pán sledoval jízdní řád a snažil se ho pochopit. Jednalo se o jízdní řád autobusu jedoucí k nemocnici. Pro vysvětlení: jezdí tu na třech trasách malé červené autobusy na elektropohon. Různě se pohybují městem a na náměstí mění označení trasy. Vyznat se neumí 100 % ani místní, natož člověk z okolí, který jeden do nemocnice na návštěvu.

Anděl v terénu –na zastávce MHD

Přišla jsem k započatému ději, ale mladý muž mě totálně svým jednáním ohromil. Pán děkoval a mladý muž vysvětloval, znal poměry. Pak přijel očekávaný spoj, pán nastoupil. Mladý muž odešel, i když koho doprovázel, dávno odjel jiným spojem. De facto čekal, až přijede „busík“ jedoucí k nemocnici. Byl to takový mladý muž okolo pětadvaceti let. Jeho móda byla nedbalá elegance. I on někde bydlí, platí složenky, kupuje si potraviny, jako každý další. Přesto si uchoval slušnost a lidskost, ochotu pomoc. Smekám.

Myslím si, že nemáme právo se těchto lidských výsad vzdávat jen proto, že máme drahé energie, prostě dražší životní provoz, než tomu bylo dříve. Vypůjčím si slova „známého kouče“, jež má ohromující charisma. Když se ho moderátorka ptala, co by nám doporučil pro tuto dobu, tak plavil: „víc etiky a citu pro hodnoty“. Tak snad bude víc andělů v terénu.

------------------------------

 

Říjen 2022 vhled příprava na rozhovor podle Tarotu 

 

úvodní slovo:

Dobrý den, zdravím Vás pane Zahrádko a stejně tak naše posluchače. Už tradičně jsem si udělala přípravu. Tentokrát pro vlivy, se kterými se budeme setkávat v říjnu. Jistě to je v těch osobních životech, kde bychom se měli co nejvíce realizovat a měli dobrý základ pro to, co přichází z vnějšího světa. Měli svou odolnost. Propojením těchto dvou světů vzniká celek. Chybou je ale, zaměření se jen na jednu oblast, nebo jen částečně na tu druhou. Harmonie se nám v životě potom vytrácí a nabourává stabilitu. To jistě nechceme.

Náhled:

Nové projekty, nové vztahy, když dořešíme ty minulé, velká vratkost, ale loď se nepotopí, je dost velká, aby ustála vlnobití, stav rozbouřeného moře,

pomůže rozhodné jednání, příprava postoupit dál (král holí – zvládnout emoce) s tím co máme, co umíme (tři disky), zbavit se strachu jít dál, jít novou cestou,

předchází tomu dočasné krize v jednání, rozhodování, těžká volba, obavy se kříží se zákonnými a právními mantinely

 

Pro úvodu k povídání k říjnu jsem si připravila téma podle tarotu a tarotové numerologie

Rok 2022 víme, že je pod kartou 6 Rozhodnutí / Zamilovaní = vztahy

Říjen je pod tarotovou kartou „7 Vůz“

co nás učí:

vzepětí sil, skok vpřed, rychlost, vydáváme se svou cestou, snaha uplatnit se, víra ve změnu, svoboda, odvaha, nutné vědět směřování, tj. cestu její smysl

cestování, bydlení

co je vhodné vědět:

kontrolovat cestu a rychlost, nepřeceňovat své síly a možnosti, nechvátat tryskem aniž víme směr

Lze si celý měsíc rozdělit do etap. Mám připravené dvě, tj. dvě poloviny měsíce

text v časopise:

pochopení / láska & strach schovaný za projeví se záměry, činy, v dobré, ale i opačně

nezdravou suverenitou

 

½                                                                                       2/2

profese: Velekněz                                                            5 deset mečů

zdraví: sedm holí                                                             18 Luna

vztahy: devět pohárů                                                       6 Zamilovaní

osobní život: 17 Hvězda                                                  král disků

 

½ srpen

 

Hlavní karta: devět holí – zvolená cesta na níž není místo se vracet k minulosti, bere nám to elán, drobí se co jsme vybudovali, zkušenosti máme

řešení je v 10 kartách keltského kříže

Základní karta, moje základní situace, výchozí bod - rytíř disků

 1.  

Brzdící nebo podporující vlivy, které kříží základní situaci – Císař

 1.  

Moje vědomé myšlenky, týkající se otázky, situace – šest pohárů

3

Moje nevědomé myšlenky, týkající se otázek, situace – 0 Blázen

4

Minulé vlivy nebo to, co právě končí – deset pohárů

5

Budoucí vlivy nebo to, co právě začíná – 2 Velekněžka

6.

Já, moje stanovisko a přístup k otázce, situaci – král mečů

7.

Energie, která mi přichází vstříc z vnějšího světa – královna mečů

8

Moje naděje a obavy - 14 Mírnost

9.

Výsledek, klíč, řešení- dvě hole

10.

 

V čem brání osud? královna disků – zvládá záležitosti sama, ale hledá společnost

 

V čem naopak osud pomáhá: v síle zvládat situace, pečovat o sebe, druhé

 

2/2 srpen

Hlavní karta: šest disků – pomoc, úspěch po zasloužené práci, úspěch v detailech, peníze

 

řešení je v 10 kartách keltského kříže

 

Základní karta, moje základní situace, výchozí bod - 1 Mág

1

Brzdící nebo podporující vlivy, které kříží základní situaci – rytíř holí

2

Moje vědomé myšlenky, týkající se otázky, situace- dva poháry

3

Moje nevědomé myšlenky, týkající se otázek, situace - eso mečů

4

Minulé vlivy nebo to, co právě končí - královna disků

5

Budoucí vlivy nebo to, co právě začíná - devět pohárů

6

Já, moje stanovisko a přístup k otázce, situaci - tři meče

7

Energie, která mi přichází vstříc z vnějšího světa - šest pohárů

8

Moje naděje a obavy - devět mečů

9

Výsledek, klíč, řešení - královna holí

10

V čem brání osud? 11 Síla - projevovat emoce, ale i sebevědomé charisma

V čem naopak osud pomáhá: ovládat své emoce, učit se pokoře, diplomacii

 

 

Co popřát závěrem: určitě krásný podzim všem a hodně příjemných zážitků a zkušeností, jež se nám budou snoubit s naším smyslem života, obohatí náš osobní život, osobní spokojenost se šíří okolo nás, zastavuje a oddaluje osudovou nepřízeň

Závěrem:

chraňme si své poznatky, na kterých jsou položené naše názory, konfrontujme je s realitou, nepodléhejme stresu, nenechme, aby nás ovládal strach, kdo ho šíří, chce ovládat, to už známe

Víla: Zvednout laťku

nespokojit se s něčím méně, než o čem sníme, rozhodneme-li se, zhmotnit zlepšení situace, Vesmír si už najde způsob, jak toho docílit, zanechat negativních afirmací, změnit způsob myšlení,

 

ZASLOUŽÍM SI V ŽIVOTĚ TO NEJLEPŠÍ !!!!!!!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Srpen 2022 

vhled pomocí tarotových karet 

https://www.youtube.com/watch?v=1igJIJperz4

opět hovor s panem Romanem Zahrádkou 

šéfredaktor časopisu Ve Hvězdách mi volal, jak to vidí Tarot 

----------------------------------------------------

 

(doplním ostatní)  

 

 

 

Květen 2022

vhled pomocí tarotových karet 

https://www.youtube.com/watch?v=NkjJcHcGarY

 

opět hovor s panem Romanem Zahrádkou 

šéfredaktor časopisu Ve Hvězdách mi volal, jak to vidí Tarot 

                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozhovor - vhled do května 2022 - text pro přípravu:

 

Náhled: moje reakce na měsíc květen – jsem pod vlivem jeho energií, protože je letošní květen rozpačitý, nejistý a je vhodná rozvaha, bude to zřejmě v rozhovoru znát, předem se omlouvám a děkuji za pochopení.

Na přednáškách jsem měla téma, doma přípravu, ale jaká se sešla společnost, tak jsem reagovala, mám to tak a v těchto rozhovorech se učím nově reagovat na nové posluchač, které neznám a nevidím. Jenom se znám dlouhodobě s panem Romanem Zahrádkou, protože přispívám s články do časopisu Ve Hvězdách asi 14 roků.

Připravila jsem si to téma na květen podle tarotu a tarotové numerologie

Rok 2022 víme, že je pod kartou 6 Rozhodnutí / Zamilovaní = vztahy.

Květen je pod tarotovou kartou „Síla“ , tj. emoce, ale i charisma, noblesa

 

a / zkoušky jak zvládáme emoce, podněty přicházejí, záleží na vnitřní vyspělosti, jak to všechno uchopím

b / chodí varování, drobná upozornění, vidíme- nevidíme, záleží na naší pozornosti

c / pak se to stupňuje, když nevidíme, nevnímáme, neřešíme

d / co se ukáže už problematické, mám příčinu někde v minulosti, zanedbali jsme

 

Doporučení: buďme pozorní k sobě, k druhým, k vnitřnímu světu, ale i k vnějšímu. Co se děje, má svůj smysl, nemusíme vždy vnímat, vidět, rozpoznat zadání úkolu. Hlídejme si svoje emoce.

Mám ráda systém, tak se ho budu držet i v tomto vhledu pro květen. V úvodu je fajn si uvědomit jeho možné vlivy, ale i to, co je úkolem a abychom je zvládly. Systém, nebo plán úkolů nám pomáhá ve stabilitě a harmonii, vede to k prosperitě.

 

Lze si celý měsíc rozdělit do etap. Mám připravené dvě, tj. dvě poloviny měsíce

 

½ květen

Hlavní karta: osm mečů - nerozhodovat nic, co nevíme jistě a zachovat si nadhled a odstup

řešení je v 10 kartách keltského kříže

Základní karta, moje základní situace, výchozí bod - Mág

 1.  

Brzdící nebo podporující vlivy, které kříží základní situaci – čtyři disky

 1.  

Moje vědomé myšlenky, týkající se otázky, situace – sedm mečů

 1.  

Moje nevědomé myšlenky, týkající se otázek, situace – rytíř pohárů

 1.  

Minulé vlivy nebo to, co právě končí – devět holí

 1.  

Budoucí vlivy nebo to, co právě začíná – Kolo osudu

 1.  

Já, moje stanovisko a přístup k otázce, situaci – král disků

 1.  

Energie, která mi přichází vstříc z vnějšího světa – Blázen

 1.  

Moje naděje a obavy - král pohárů

 1.  

Výsledek, klíč, řešení- čtyři meče

 1.  

 

V čem brání osud? 13 Smrt“ dokončení a transformace, ještě není úplně na to čas.

V čem naopak osud pomáhá: řešit situace, nabízí řešení.

-----------------------------------------------------------------------------------

Od 1. 5. do 15. 5. 2022 je obdobím, kdy můžeme a s pravděpodobností, budeme potřebovat získat další znalosti a zkušenosti. Víc se to bude dotýkat osobního života, než profesního. Souvisí to s prvním květnovým dnem a láskou. Chceme-li být šťastní ve vztahu, je stále co nového se učit a zdokonalovat. Je pravda, že princip zdokonalování se, uplatníme v celé šíři svého života. Vše se prolíná. Osvojený princip poznávat a objevovat nové, je aktuální pro nás všechny. Stále se svět okolo nás zdokonaluje a vyvíjí. Nevystačíme si se základními znalostmi. Nové informace podporují naše sebevědomí, lépe se orientujeme v praktickém životě a dotváří z nás charismatickou osobnost.

-------------------------------------------------------------------------------------------

2/2 květen

Hlavní karta: královna disků – péče, stabilita, samostatnost, příroda a praktický život

řešení je v 10 kartách keltského kříže

 

Základní karta, moje základní situace, výchozí bod - královna pohárů

1

Brzdící nebo podporující vlivy, které kříží základní situaci – Viselec

2

Moje vědomé myšlenky, týkající se otázky, situace- Slunce

3

Moje nevědomé myšlenky, týkající se otázek, situace - rytíř mečům

4

Minulé vlivy nebo to, co právě končí - deset mečů

5

Budoucí vlivy nebo to, co právě začíná - Velekněz

6

Já, moje stanovisko a přístup k otázce, situaci - Ďábel

7

Energie, která mi přichází vstříc z vnějšího světa - šest pohárů

8

Moje naděje a obavy - devět mečů

9

Výsledek, klíč, řešení - Blázen – restart

10

 

V čem brání osud? osm mečů – rozhodování – dočasná krize – chybí vhled

V čem naopak osud pomáhá: rodinná harmonie

1/2                                                          2/2

profese: šest mečů                               Úsudek -zvážit aktuálnost – rozhodování, vymezení se

zdraví: princ pohárů                              devět mečů + šest pohár

vztahy: Luna                                          devět holí

osobní život: sedm disků                       Vůz

Co popřát závěrem:

Věřit, že se vše nakonec dobře vyřeší, zřekneme-li se zbytečných obav, vše má svůj čas, posilujme svou vůli, hledejme co má smysl, nešiřme chaos, nepodléhejme lítosti. Zbytečně nekritizujme, nemáme-li dostatek informací. Víc respektu a lásky.

-------------------------------------------------------

Od 16. 5. do 31. 5. 2022 máme prostor pro využití své empatie k sobě, ale i k druhým. Podporujme svou soucitnost a náklonnost k druhým. Laskavost pomůže ladit charakter našich všedních dnů. Ty se pak mohou stávat radostnějšími. Pochopení pomůže nám, ale i zúčastněným, nebo rozvoji situace. Lépe zareagujeme. Život a události v něm se neodvíjí jen podle myšlení, ale i jednání. Každý máme svůj princip. Ten ale nemusí vyhovovat lidem z okolí. Proto empatie, pochopení toho druhého, jeho způsobu bytí, nám pomůže ve zkvalitnění osobních vztahů. Každý máme své dovednosti, jako rezervy, ale i osud a zvolenou jedinečnou životní cestu. Respektujme to. Bude nám lépe všem.

--------------------------------------------------------------------------------------

Květnová a červnové směrování k radosti 2022. 

 

Máme před sebou dva měsíce, které nás dovedou do poloviny tohoto roku. Jsou a budou zde situace, které mohou být pro nás napínavé. Doporučuje se rozvaha při jednání a hlavně při rozhodování. Původní pocit štěstí může křížit zklamání, nebo se připomenou ta minulá. Nejistota v květnu může být silnější, než bychom si přáli. Víc asi v oblasti vztahů, než úplně v osobním životě. Je pravda, že se to prolíná a ovlivňuje. Pro dořešení a uzavření stávajících úkolů, je vhodná změna a rozvaha. Je předpoklad, že si své úkoly v těchto dvou měsících zvládneme. Zpracujeme i to, co bylo plánováno do prvního pololetí stávajícího roku. Je předpoklad, že do druhé polovina roku 2022 vykročíme směle, s větší sebejistotou. Trpělivost se vyplatila. Radost přichází. Budeme mít čas na své záliby a setkávání se s přáteli. Můžeme potkávat i své dávné známé. Rovněž budeme plánovat cesty do známých míst. Radost prostoupí naše plány do dalších dnů v roce. Je před námi optimistický výhled.

 

Závěrem: zdá se, že příležitosti, které procházely etapou těchto dvou měsíců, se prezentují úspěšně a jako zvládnuté. Rozhodně přišla zpráva, ze které máme možnost čerpat poznání. Láska měla šanci být přítomná. Oslavujme to.

 

Motto: „Vyžaduje-li určitá záležitost naši ochotu k vytrvalosti, konejme tak. Vyplatí se to!“

-----------------------------------------------------------------

Poohlédnutí se za prožitým létem ve městě (2021) 

Článek uvedený zde: 

https://vehvezdach.cz/marie-vitova-plasilova-poohlednuti-za-prozitym-letem-ve-meste/?fbclid=IwAR3FbQcbPZN_7QLwLtmcmBKg4FrQ9HBTI_sz3J24Wz9v9QKNendz9E03ELY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Náhled na rok 2022

(z připraveného textu pro audio rozhovor s panem Zahrádkou, šéfredaktorem časopisu Ve Hvězdách) 

Odkaz: https://youtu.be/aKhR3Mm4z6k

Úvod:

Tento rok je a bude pod vlivem čísla „6“. Lze říci z různých pohledů, že přichází stabilita (šest okvětních lístků, Davidova hvězda, včelí plásty, tj. využití stability a prostoru. (nevzniká tím prostor pro destrukci)

Poohlédnutí se k roku 2021

Rok 2021 byl pod vlivem „Velekněze“, tj. rodina, vzdělání a etika. Ukázal se ve své barevnosti. Každému z nás jinak, ale stálé téma rodiny bylo aktuální.

Rok tygra 2022

Nový život od stagnace, elán, emoce, impuls, zápas, vše dobré i to druhé v síle, ve velkém a viditelném, nepřehlédnutelném množství.

Rok 2022

Je to rok pod vlivem tarotové karty „6“ Zamilovaní – Rozhodnutí. Přichází etapa pro partnerské vztahy, mezilidské vztahy, komunikaci v nich. Můžeme poznat sílu rozhodování, nezávislosti a tvůrčí proces ke stabilitě, tj. sebevědomému jednání.

Jednotlivá témata roku

1/

Izolovaná láska a sex nemohou přinášet dokonalé naplnění. Patří k tomu změna, tj. hledání a nacházení skutečné lásky ve vztazích. Jejich proměna.

2/

Karta patří k Blížencům, tj. široký okruh zájmů a žití činorodým i aktivním životem. Lze ho rozdělit na dvě části, tj. osobní i profesionální život. V nich mohou nastat chvíle, kdy se budeme snažit tyto dvě možnosti spojit, abychom vytvořili větší a funkční celek.

3/

Ať se jedná o cokoliv, co potřebujeme řešit, vložme do této záležitosti celé srdce a přitakejme tomu z hloubky své duše. Kdekoli jsme si mysleli, že naše štěstí závisí na vnějších okolnostech, nebo na někom jiném, nyní můžeme rozpoznat, že cesta k hlubokému naplnění začíná překonáváním vnitřního odporu, strachu, nedůvěry v sebe a různých protikladů. Usilujme u sebe o jednoznačnost. To nám dá sílu hravě překonat počáteční překážky, odstranit případnou nepřízeň, vyřešit spory a na konci podle libosti oslavit to, čeho jsme dosáhli. Cílem je, vnitřní štěstí, které se bude prolínat do našich životu. Počítejme s tím, že rok „6“ bude od nás „žádat“ opravdovost a odvahu.

Osobní vztahy:

Uplatní se v nich, moudrost, samostatnost, ochota jednat, ale i naslouchat druhým, respektovat čas, žít ve vztazích radost, vracet se k pěkné minulosti ve vztazích, k lásce, empatii, k počátkům, také nechat vztahy žít svým životem, nezasahovat tam, kde není třeba, kde nám to nenáleží, snažit se o celistvost, hledat společnou cestu, jít dál a překonávat nástrahy a překážky, mohli jsme si je dát i sami, vědomě, nevědomě, cílem je jednota, přijmout plně co vztahy přinášejí, co si žádají.

V  osobních vztazích symbol „Rozhodnutí“ poukazuje na změny. Mohou se týkat manželství či partnerství. Bude dobře propojit dvě, nebo více skutečností a zvolit už jen jeden směr, který bude mít stabilní formu. Karta je předpovědí pro nový vztah, nebo poukazuje, že je možné ve stávajícím vztahu najít hlubší souznění. Karta říká, že ke spokojenému vztahu lze dospět jen tehdy, jsme-li ochotni žít pokoru, odevzdanost a vše společně propojit ve vztahu s partnerem/partnerkou.

Vztahy nové budou vznikat, jako zanikat. Předpokládá se velký pohyb v oblasti vztahů, jak osobních tak v těch ostatních – cílem je harmonie, snaha o ní.

Vztahy předpoklad:

mohou vznikat konflikty z rozdílných náhledů a názorů, ale bude síla hledat soulad, porozumění, cestu dál ve vztazích, jednat opravdově, hledat společné téma, cíl je kvalita a stabilita ve vztazích, zázemí, aktivnější jsou ženy, ženský vliv (3 královny, královna disků) domov, hodnoty, tradice, (deset disků)

Profese předpoklady:

zaměstnanost by měla být na dobré úrovni, (místa jsou, ale budou potřebovat nové znalosti (Velekněžka), profesní příležitosti budou v roce 2022, mnoho z nás bude uvažovat a rozhodovat se o změnách (pět mečů), výpovědi nás budou potkávat, smyslem je najít nové příležitosti, obnovit výrobní sortiment

Zdraví předpoklad:

z dobrého základu (sedm holí) je vhodné své zdraví posilovat aktivním životním stylem (Věž), cesty z domova k lékařům, do nemocnice, do lázní, na pobytové programy, ( rytíř holí) mohou nás stále ovládat obavy a strachy, (Luna), vyplatí se nám vnitřní zodpovědnost a opravdovost vůči sobě, svému okolí, mohou vznikat nové projekty posilující naší zdravotní kondici, můžeme realizovat osobní plány víc v tomto směru, kdo je aktivní, má sílu, dobré zdraví, péče o svou kondici se vyplatí

Ekonomika předpoklad:

příznivý vývoj, změna (dva disky), předpoklad investic, nemusí jít takovým tempem, ale ekonomika bude dostávat správný trend, zobrazuje se i cizina, (Svět) obchodování, mnohé se podaří, pozor na ukvapená rozhodnutí, vyplatí se trpělivost, pozvolné a stabilizující obchodní přístupy, pozor na riskování, vyplatí se promyslet, na úspěch si počkáme, ale to je fér

Společenská situace předpoklad:

snad se vymaníme ze zklamání, rychlých úsudků, naučených modelů jednání (tři meče), osm holí ukazuje, že se děje dobře, cílíme ke královně disků, ukazuje se šťastný průběh (Hvězda), promyšlené jednání, poznání (Poustevník), pomoc (šest disků) uklidnění, součinnost

Kultura - osobní záliby předpoklad:

nejprve obavy, některé činnosti jsou pozastavené, budeme hledat jinou formu, ale budeme si držet svůj styl, touto sférou se prolíná hudba, radost, osobní záliby, může to být i jinou formou, nebo vznikne nový trend, podpoříme tím své zdraví, profesní činnost apod.

Řešení krize (předpoklad):

1/

řeší současné situace, víme kde je zdroj, „Ďábel“, chce to pravidla (čtyři disky), nepodléhat panice, ale systematicky řešit, naděje, že to zvládneme je (pět disků), ale varování zároveň, zdá se, že budeme méně zmatkovat, hledejme stabilitu a co má smysl pro budoucnost (rytíř disků)

2/

energie: (rytíř holí) zahraničí, daleké cesty, investice (tři disky), smlouvy

z krize se dostaneme, zdá se že i celkem dříve, než nyní vnímáme (Vůz)

3/

spokojenost s vládou: (pět holí) počátky mohou být rozpačité, hodně práce, zátěž, ale i generační nepochopení, čas a příležitosti to posouvají dobře, osud pomůže, (deset a devět disků), spokojenost, projekty, mají šance na realizaci, další se nabízejí, výběr možný, představy, které nemají úplně pevné základy, víc plánů do budoucnosti s přesahem, ale víc štěstí, než opak

4/

kroky dál: základ rodina, vzdělání, etika (Velekněz), pomáhají, nebo kříží vztahy, komunikace, rozhodování, zaměření se na to, co máme, z čeho vycházíme, cesta za kvalitou ve všech oblastech, rozhodnost, výběr, přiznání cesty, směru apod. trpělivost, postupný vývoj, je vhodné aktualizovat směr, změnu, hledět na výsledky, pokud nejsou, změna přístupu je nutná, na výsledek si počkáme

5/

duchovní cesta: zdá se, že jsme sešli z duchovní cesty, nebo nevidíme, nemáme zpětnou vazbu, prázdná cesta, výdej energie se nevrací, jak by měl, (osm pohárů), jednání, vztahy a láska nás zase vrátí na místo, do prostoru reálného, kde je vhodné si držet svůj prostor, žít a pečovat o to, co jsem si vybudovali, (Císař), osud, čas , jednání nalezení své osudové cesty se bude konat

6/

poselství: buďme empatičtí, k sobě, k druhým, pomůže nám to se vyvarovat se zbytečných úsudků, žijme svůj vnitřní mír a lásku, projeví se do našeho života, ale i našich blízkých, to má smysl, hledejme svůj smysl života, převážně spočívá v poznání

 

20. 11. 2021

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Léčivá síla v nás samotných  (4. 10. 2020) 

 

Princip spokojenosti

 

Snad každý z nás touží být šťastný. Souvislosti, které nás k tomu vedou, mohou být pro každého jiné. Základní je, poznat každý sám sebe a najít si cestu k vnitřní rovnováze. Pokud chybí, potřebujeme se s někým o tom poradit. Můžeme se vydat samostatnou cestou, ale získané zkušenosti druhých, bychom neměli odmítat.

Existuje celá škála technik sebepoznání. Vy jistě víte, že se věnuji výkladu tarotových karet, ale i jiným činnostem. Například publikuji a osvojila jsem si techniku intuitivního léčení. Tarot je jedna z cest sebepoznání. V časopise Ve Hvězdách, jsem se snažila přiblížit základní principy jednotlivých tarotových karet. Nyní je najdete na webu, jež patří k časopisu. Začala jsem kartami z velkých arkán. Filozofie ukrytá v karetním systému tarot, nás může velmi motivovat a vést správnými cestami. Ovlivňuje naše myšlení a pootevírá brány k našemu nevědomí. Poznáváme své schopnosti a vnitřní sílu. Víme o svém duchovním rozměru.

 

Kdy se ladit do pohody

 

Rozladí-li se nám životní harmonie, pak je tady připravená volba, co s tím dál. Rozhodně bychom se měli věnovat svým pocitům, protože ty jsou rozhodující. Nejsme-li spokojení s kvalitou svého života, máme možnost to jistě změnit. Ze svých životních zkušeností osobních, i kartářky vím, že potřebujeme často dojít až k propasti, jak to popisuje tarotový Blázen. Pak se můžeme poučit. Životem nás vede touha i zvědavost. Lze tyto hodnoty spojovat s kreativitou. Ta vzniká na základě naší vnitřní síly, vůle a motivace. Pokud je přirozený tok energie narušen, blokuje se. Poznáme to na kvalitě životního stylu. Nemusí být dobrá. Je ohroženo zdraví a úspěšnost v životě. Dostáváme se do okamžiku volby. Postoj k situaci může být nejrůznější. Můžeme se dostat do pozice obviňování. Viníme sebe, nebo okolnosti či druhé lidi. To není správný postoj, ale je zákonitý. Můžeme se dostat do situace, kdy na všechno rezignujeme a čekáme, co přijde. Odevzdanost osudu nás zbavuje možnosti aktivně si utvářet svou šťastnou životní cestu. Přichází možnost to změnit. Nemusí to být jednoduché, ale snaha se jistě vyplatí.

 

Jak ke změně přistupovat

 

Vyberme si pro nás dostupnou cestu nápravy. Může začínat nejrůznějšímu drobnostmi, které se budou spojovat ve větší, až pocítíme první úspěchy. Rozhodně potřebujeme změnit způsob myšlení a jednání, který nás dovedl do nepříznivé situace. Potom se můžeme věnovat změně své životosprávy, rozšířit okruh přátel a věnovat se zálibám. Potřebujeme mít smysl svého života.

K vytoužené změně a nápravě potřebujeme sílu. Nemáme-li jí dostatek, pak můžeme využít silně energetických míst v přírodě, nebo vyhledat pomocníka. Léčitel, terapeut nám může pomoci zharmonizovat náš systém. Ale následně jsem už za svůj životní styl zodpovědní sami. Přebíráme zodpovědnost. Potřebujeme získat kontrolu nad sedmi základními energetickými centry lidského těla. Nad přirozenou funkcí čaker. Potom máme vůli jednat a poznali jsme princip svého života.

 

Dodatek: připomenutí toho, co se v článku uvádí, je aktuální stále. Je na nás samotných, jak se k sobě chováme, nebo co dovolíme druhým.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení, toto video stojí za to si vyslechnout. 

https://www.cestyksobe.cz/roman-zahradka-deset-let-s-hvezdami/27626

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení,

dovolila jsem si přidat odkaz na webové stránky časopisu Ve Hvězdách, kde publikuji. Přispěla jsem svým pohledem v článku na danou událost.

https://vehvezdach.cz/marie-plasilova-vitova-vzpominka-miroslava-hornicka-u-prilezitosti-stych-narozenin/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ezotera – výstava MSŽ Praha

 

Poslední akce tohoto roku, tj. 2019 proběhla. Chci poděkovat těm, kdo jste přišel na přednášku a zastavil se u mého stolku pro výklad. Děkuji i ostatním, kteří mi přinesli zprávu i tím, že přišli, nebo i nepřišli. To se týká vystavovatelů, jako návštěvníků. Vždy je co ze situace prospěšného vyčíst. Uvědomit si.

 

Poznání I

Že se styl a průběh akcí tohoto typu mění, si všímáme, všímáte. Někteří se přijdou zeptat. Jistě jsou to ti z vás, s kým se bavím už po vícekrát a vytvořili jsem si určitý vztah. Nebo prostě mám vaší důvěru a neostýcháte se. Můžeme si uvědomit, že i v oblasti ezoteriky se promítá současný životní styl s jeho praktikami. Není to ostrov, kam nerušeně před velkým světem utéci. I zde na nás číhají různé podněty, nabídky nebo svody. I zde jsme vystavěni vnějším vlivům. Mnozí už pochopili a zařídili se podle toho.

 

Poznání II

Už je to opravdu delší doba, kdy jsem i na přednáškách říkala, aby akce podobného charakteru byly prospěšné, že je třeba profesionální součinnost organizátorů, vystavovatelů a návštěvníků. Je to trojúhelník, který musí mezi sebou rovnovážně fungovat. Vzájemně se doplňovat, podporovat atd. Vypadne-li jedna základna, pak chápete, že je problém. Ano, je proto třeba časové investice, zájem, schopnost, ale i nedílnou součástí, je ekonomika. To tak je a kdo si myslí, že ne, pak se velmi mýlí.

Už i v létě v Plzni, se mě někteří ptali, na průběh akce ze strany vystavovatelů. Co tazatele „poráží“, je cena nájmu, kterou jako vystavovatelé platíme. K tomu se přičítá doprava a ubytování. Nehledě na to, co to udělá za situace v osobním životě, v soukromí, v rodině apod. Rovněž si k tomu můžeme přičíst možná rizika působící na zdraví.

 

Návštěvníci

 

Je mnoho návštěvníku výstav a festivalů, jež jsou aktivní. Chodí na přednášky, zakoupí si zboží, které bylo často dostupné jen na výstavách. Postupem času se prodejci „museli“ inovovat a mají svůj „shop“. Takže vyzkoušené zboží už mohou pohodlně objednávat dál. Předchozí činnost měla smysl pro obě zúčastněné strany. Pak je otázka, zda se ještě chce vystavovateli absolvovat další nákladné akce (čas, doprava, manipulace se zbožím a finanční stránka).

Další z vás přicházíte také pro nabízené služby. Asi dominuje stále výklad karet. Dříve se na výstavách víc prolínala astrologie, automatická kresba, chiromantie a výklad karet. Služby výkladu karet přetrvávají, i když se dle doby kartářky a kartáři mění. Důvody proč to tak je, jsou nejrůznějšího charakteru. I ty, že se už těmto službám nevěnují, nebo mají svou klientelu a to je přednostní, nebo se prostě neosvědčili a nejsou ochotní postupovat finanční rizika spojené s poplatky související s nájmem. Každý se chce a má chovat hospodárně a zodpovědně.

Pak je taková další sekce návštěvníků, jež se přicházejí jen podívat. Ti aktivnější si prostě na výstavě dělají svůj „byznys“. Pohybují se na výstavách jako štiky. Další účastníci výstav jsou ti, jež se setkávají s jinými pro popovídání, prožití určitého času a doplnění potřebné energie, jež jim toto prostředí poskytuje. Ano, mohou mít pocit, co všechno prospěšného pro sebe udělali. Různě okolo sebe šíří své životní filozofie. Jak jsou všechny typy důvodů pro návštěvu výstav a festivalů etické, si má zhodnotit každý sám za sebe.

Dovolím si říci, že se víc ozývají a přirozeně ti, jež víc výstavy využívali pro své zájmy, než že jsou součástí nutného řetězce a součinnosti spolupráce. Oni právě pociťují, že jsou současnými energiemi vytlačováni, nebo ten žádoucí efekt se nedostavuje. Vytoužená energie a zisk prostě není na dosah. Nelze brát na účet někoho jiného. Ať to jakoukoliv formu a podobu. I v „ezoterice“ platí „má dáti, dal“. Předpokládám, že je to všechno ozdravný proces, že harmonie a řád zase bude mít prostor.

 

Vystavovatelé

 

Když jsem se „pustila“ do rekapitulace, tak je žádoucí se dotknout všech zúčastněných složek akcí. Myslím tím právě součinnost organizátorů, vystavovatelů a návštěvníků.

Ano, každý má svůj pohled na vystavovatele a sortiment. Je to z dalších zúčastněných stran, tj. organizátoři, návštěvníci, ale i samotní vystavovatelé vůči sobě. Je to tenký led, nepřísluší mi cokoliv komentovat, ale přesto prostě i zde se promítají trendy současné etapy, kterou třeba lze reflektovat v jiných podobných vnějších oblastech. Myslím třeba celou oblast kulturní sféry, protože v obchodě, ve sporu, ve výrobě atd. jsou měřitelné veličiny. Ale oblast „kumštu“ je specifická, „neměřitelná“. Je to otázku vkusu, prožitků, schopnosti vidět dál atd.

Patřím mezi ty vystavovatele, jež se podobných akcí účastním prakticky od samých začátků. Nájmy na výstavách už platím dvacet let. Byly výstavy, kde jsem byla už de facto poslední, kdo si pamatoval jejich začátky. Něco jsme společně tvořili a mělo smysl pro všechny zúčastněné. Dnes je asi nepředstavitelné, že jsme jako vystavovatelé z dané akce byli schopni jít společně večer na večeři, sednout si ke společnému stolu, zaplnit restauraci, společně se bavit, pomáhat si. Mít zájem, jak se tomu druhému celkově daří. Nechávali jsem nahlédnout do svého soukromí, vznikala přátelství, která přetrvávají. To byl hezký čas. Postupně se to vše vytrácelo. Důvody jsou nejrůznější. Veličinou je hlavně čas, protože i vystavovatelé stárnou.

Nově postupně příchozí nemají už to, co nás vedlo ke společným diskusím. V některých případech nastal souboj, rivalita a nepochopení. A v moderní době k tomu používají moderní techniku. Tolerance a respekt ustoupil. Každého žene dopředu osobní motivace. Postupně se rozpoznává skutečná motivace a cíl. Snad je to jen přechodná doba a zase se vrátí nádech harmonie a lásky, kterou přetnula určitá dravá doba a lidé v ní zúčastnění. To postupně slábne. Reklama zapůsobila jen na určitou etapu. Její nádech vyčpěl. Pozoruji, že se zase dostavuje potřebný proces ozdravování. Což je prospěšné pro všechny.

 

 

Organizátoři

 

Mám nejednu zkušenost s organizátory akcí, výstav a festivalů s duchovní tématikou, nebo se zařazením výkladu karet do dalšího programu, jako např. vinobraní, večírky, firemní akce. Nejvíce zkušeností mám ale s agenturami, firmami, jež se právě věnují tématickým výstavám a festivalům.

Některé zdařilé akce už v jejich začátcích, bohužel nyní už nemají své zájemce a tak jich mnoho skončilo, nebo prostě jsou neatraktivní. Určitě to je současnou dobou, ale i přístupem a vyhodnocením situace. Přesto jsou akce, které si zachovávají svou atraktivitu. Hodně záleží na přístupu organizátorů a reklamě. Jaká reklama, takový výsledek. Všechno je v proměně, v pohybu a tak je k tomu třeba přistupovat. Stále je co se nového učit. Za dvacet let, co na akce jezdím, mám svůj vhled, ale je to stále jen z pozice vystavovatele. To co vnímám, organizátorům řeknu, ale ne vždy se to potká s pochopením. Vždycky jsem měla zájem, abych měla klid na práci a vyhovovalo mi přiřazené místo v rámci pravidel. Nikdy jsem nepožadovala nic víc, žádná privilegia. Myslím, že by se někteří návštěvníci velmi divili, jaké má někdo z vystavovatelů manýry. Někdy se dá moje nevyhovující určené místo posunout, někdy ne. Snažím se o dohodu. Ne vždy organizátoři odhadnou, kde je to vhodné pro výklad karet, kde po jiný sortiment. Mám jenom zájem, aby to fungovalo, byl pořádek, čistota apod. Naučila jsem se obhajovat, co mi patří. Jinak to nejde.
Co bych viděla za rizika organizátorů je četnost zboží či služeb jednoho druhu. Tím myslím, že kdo se poučil a hlídá si kolik tam bude vystavovatelů se svíčkami, šperky, mandalami či knihami. Ale rovněž si hlídá počet stolků s výkladem karet, má výhodu. Pestrost sortimentu zajistí větší zájem a spokojenost. Výhodou je, když to není z jejich strany jen o prodaném stolku a místu vystavovateli, umístěných stolků bez ladu a skladu, prostě jenom co nejvíc, aby byl „dostatečný“ nájem od vystavovatelů. To se ukázalo, že fakt není prospěšné.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ostrava září 2019

 

Úvod

Nejprve chci poděkovat všem, kteří z vás, jste za mnou přišli pro výklad karet na uplynulých akcích během celého roku. Je pravda, že jsem si neudělala dříve čas, abych napsala určité postřehy, dojmy a poděkování. Vím, že to čtete a tak se trochu polepším. Jenom souhrnem povím, že se mi na vybraných akcích dařilo. Vyplatilo se omezení výstav, výběr těch vhodných. Není prospěšné vydávat energii a čas někde, kde to není příhodné pro můj způsob práce a je to od mého bydliště daleko, komplikované dopravní spojená atd.

 

Cesta z Ostravy

Rozhodla jsem se napsat takové malé zamyšlení. Týká se cesty domů z Ostravy, kde jsem byla v září. Akce - výstaviště Černá louka.

Protože nemám svou dopravu, využívám hromadnou. Cesta do Ostravy a zpět je nejlépe zvládnutelná vlakem, i když raději cestuji autobusem. V Ostravě do vlaku nastupoval pán, o kterém chci psát tento příběh. Seděl krom jiných cestujících se mnou v kupé. Vlak měl asi 30 min. zpoždění. Byla zrovna vichřice a tak byla komplikace na trase. To jsme zvládli. Myslím tím to čekání na perónu. Jen jsme se usadili, každý na své místo, pán měl příchozí hovor. Samozřejmě jsme slyšeli všichni jenom jeho, ale lze usuzovat na co odpovídal.

Pán už byl seniorského věku, ale ještě dost aktivní. Takže do telefonu hlásil, že máme zpoždění a že do Prahy přijedeme o to déle. Moc se mu nechtělo mluvit, celkem brzo hovor ukončil. Zanedlouho mu paní volala opět, on jí říkal, že má pravdu, že nemůže moc mluvit. Ona si zřejmě chtěla povídat a hlavně se chtěla domluvit v Praze na setkání. On jí říkal, že má auto zaparkované (už si přesně nepamatuji, ale asi v Dejvicích) a že jede rovnou na chatu. To, že měl vlak zpoždění nevyhovovalo časově paní, aby přišla na nádraží a chtěla, aby na ní počkal. To odmítl. Hovor byl delší než ten první, ale také de facto strohý.

Cesta plynula, ale zpoždění se protáhlo. Do Prahy jsem přijeli o jednu hodinu déle oproti jízdnímu řádu. Byli jsem už v Libni a opět paní volala. Dotaz zřejmě byl, kde její přítel je, protože on odpovídal, že jsme vyjeli z Pardubic. Musela jsem se tomu vnitřně smát. Domnívám se, že kdyby řekl, že jsme v Libni, asi by ho přemlouvala k setkání, nebo by na nádraží stačila přijít. Když nedosáhla toho, co chtěla, tak se domlouvali na dalším setkání. Moc se to nedařilo, pán plánoval alespoň týden, že bude na chatě, že tam má práci se zazimováním, že do Prahy nepojede. Paní použila asi ověřený trik a pozvala ho na středeční oběd. To zabrala. Na tom se domluvili.

 

Zamyšlení

Asi se ptáte co je na tom divného, ale myslím, že tři hovory a shodného charakteru, jsou na takový časový úsek hodně. Záměr byl jasný, ona setkání, on ne. Jaké důvody ke svému jednání měli, ví jen oni. Domnívám se, že muži tento způsob jednání nepreferují. Chtějí víc svobody. Bylo na pánovi vidět, že mu to vadí, ale nechtěl to při cestě s ní řešit. Ona používala svou taktiku, on zase svou. Když jim to tak vyhovuje, je to jejich věc, ale vůči kvalitě vztahu to není prospěšné.

Je pravda, že se některých chybných návyků nezbavíme ani s přibývajícím věkem. I drobné lži, faleš a další neupřímnosti na sebe váží nepříznivé energie. Zobrazí se na v osudu. Postupně to vztah tlumí a stahuje se do prostředí, kdo z koho. Jak to komu vyhovuje, tak koná. To ale není láska. To je jenom manipulace, nebo závislost, strach být sám / sama. Opravdová láska má jiný základ. Jak to máte Vy? Jak komunikujete a nasloucháte druhým? Nejlépe nás to učí princip tarotového „1 Mága“. Jeho popis najdete na: https://vehvezdach.cz/kategorie/spirit/tarot/

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pardubice výstava Ezoterika - listopad 2018

Jezdím sem už řadu let. Nyní byla už třetím ročníkem v jiném prostoru. Mnohé se změnilo. Prostor (ABC Klub na Olšinkách) je moc fajn, ale značně ubylo návštěvníků. Což je na škodu programu, který je tam vždy přichystán.

Poděkování

V úvodu chci poděkovat těm, kdo si našli cestu k mému spolku pro výklad. V sobotu to bylo rušnější, než v neděli. Celkový dojem mám příjemný. Setkala jsem se zase s novými lidičkami, jako s těmi, jež už znám. Chtěla bych se zmínit o třech událostech. Ostatní jsou také zajímavé, ale uvedu ty vybrané.

 

Třetí příběh

Je nedělní dopoledne. To na výstavě nebývá tolik návštěvníků. Je čas se i dívat co se děje, nebo neděje v sále. Mám stolek proti jednomu ze vchodů do hlavního sálu. Najednou vidím, jak se ve dveřích objevila žena a rázným krokem se blíží za mnou. Ostatní vystavovatelé se také tak trochu divili tomu odhodlání jisté dámy. Posadila se ke stolku a já jsem to nevydržela a zeptala se. Co vás vede tak s přehledem za mnou, že si toho všimli i okolní vystavovatelé?

Paní pravila, že mě zná, ukázala na časopis „Ve hvězdách“ a z Prahy z výstav, ale tam, že zaváhala. Měla neodkladnou záležitost, nebo ta její záležitost už byla neodkladná, protože se dříve zdráhala to řešit. Nastal čas, její odhodlání mělo svou razanci, tak se prostě z Prahy vydala za mnou do Pardubic, když zjistila, že tam jsem. Určitě mě to potěšilo. Paní si odvezla zprávu, kterou potřebovala znát. Řešení situace už je v její kompetenci.

 

Druhý sobotní příběh

Ten se přihodil až na samém závěru sobotního dne. Výstava končila v 18.oo hodin. Paní do sálu vešla v 17. 30 hod. To už u vchodu nemusela platit vstupné. Já jsem se pomalu chystala uklidit stolek a odejít. Čas už tomu odpovídal. Zmíněná paní se rozhlížela po sále a pak přistoupila ke mně s otázkou, zda na ní čekám. Je to takové úsměvné, ale řekla jsem jí, že ano. Přisedla si s tím, že se chce zeptat na dceru a její možný směr vzdělávání. Prozradila věk. Je jí 13 letech. Chápala jsem to, že je to víc orientační, něž skutečný záměr. Ale jak se posléze ukázalo mýlila jsem se.

Zvolila jsem výklad z deseti karet. Paní si karty vybrala. Já na první pohled viděla karty „Svět a Rytíře holí“. První karta mi říká vlastní směrování, ale i zahraničí a vše s tím spojené. Druhá karta, cesta z domova, daleká cesta a opět zahraničí. První, co jsem paní řekla, aby se dcera učila cizí jazyky, že to bude v životě potřebovat. Směrování jsem viděla všeobecně v cestovním ruchu. Škola, vzdělávání tímto směrem je jedno, ale využití v praxi je potom rozmanité. To lze chápat i usuzovat z praxe, přehledu o realitě.

Viděla jsem na paní, že jí to není dost dobré. Dívala jsem se dál do karet, měla tam „Prince holí“. Ale byla na pozici křížení, takže jsem jí říkala, že má jistý talent, víc umělecký směr. Na to paní slyšela, ale já jí řekla, že to dělat nebude, aby si to ponechala jako „vhodného koníčka“, pro volně časové aktivity. To jsem opět u paní neuspěla. Potom jsem vyloženě tipovala obory. To už jsem věděla, že zkouším paní, protože ona naprosto nechtěla se mnou komunikovat. Ona si de facto přišla pro upevnění její vize, co by mohla její dcera dělat. Bylo to, jak dobře známe, prosazování ambic rodiče. Jí nešlo o to se poradit, ale upevnit svůj názor. To ale nemusí být vhodné. Když se karet ptáme, měli bychom být připraveni i na jiný pohled. Zvážit možnosti, získat odstup apod. Je to každého svobodná volba, co udělá. I paní má právo rozhodovat o vzdělání své dcery, ale udělá-li chybu, důsledky jdou za ní, ne za tarotem.

Když jsem jí nepodpořila v tom, že má svou dceru směrovat tam, co ona si myslí, že bude pro ní vhodné, pravila: „nejsem spokojená s výkladem, za co jste mi řekla, máte“ a položila mi na stůl stokorunu. Ptal jsem se jí, jaký má s dcerou záměr, neřekla. Odešla dál, hledala, kdy by jí „pomohl“. Zamířila k dalšímu stolku. Poseděla tam o chvilku déle, než u mého. Když odcházela, šla okolo mě a myslím, že mi chtěla něco říci, ale já jsem si uklízela stůl a snažila se jí nechat projít.

Nedalo mi to a zamířila jsem také ke stolku, kde byla. Tam jsem se domluvila. Zeptala se zdvořile, zda paní byla uspokojena s odpovědí. Dozvěděla jsem se, že tam jí karty řekly, že by dcera mohla dělat letušku. Tak to jsem se pousmála a povídal jsem, co se mi s ní přihodilo. I u druhého stolku byl zájem si konfrontovat své výklady. Také paní bylo řečeno, že její záměr s dcerou není moc šťastný. Byla spokojená, když jí bylo druhým výkladem řečeno, když se bude hodně snažit, že se na školu dostane. To matce stačilo, protože zbytek si myslí, že už svou výchovou a přístupem matky zvládne, aby její ambice z dcerou se naplnily.

Osud a zmíněná nyní třináctiletá dívka si zvolí, co bude pro ni prospěšné. U druhého stolu po výkladu měl věštec/vědma shodný dojem, že jí dcera uteče daleko od domova, aby se osvobodila. Já dodávám, že byla životní „5“. Tato osobnost se rodí do rodiny, kde jejím úkolem je, měnit rodinné zvyklosti, matrice a tradice. Tato dušička třináctileté dívky si vybrala opravdu školu, jak měnit, co je třeba.

Závěrem. Podobných epizod se stává víc, paní jistě už vyhledala i jiné věštce a věštecké metody. Rozhodně jsem nebyla první, kde hledala uspokojivou odpověď pro své záměry. Hodně záleží, co s informacemi potom udělá. Ale je to její volba.

 

První sobotní příběh

I když ten nebyl první, tak mu dám symbolicky přednost. V magazínu, který jsem si zavedla na mých stránkách, první příspěvek byl věnován Pavlovi. Kdo jste ho znal, víte o kom jsme se zmiňovala a budu zmiňovat.

Milan Stříbrný Vlk

V sobotu v Pardubicích za mnou přišel a hezky mě oslovil „Maruško“. Přišel mi říci, že děkuje, jak jsem o Pavlovi a jeho přátelích i de facto o něm psala do redakce časopisu Ve Hvězdách. Ta můj příspěvek otiskla (Ve Hvězdách č. 85). Jednalo se o zorganizovanou následnou pomoc pozůstalým v rodině Pavla. Aktivovala se finanční sbírku na pamětní Pavlovu desku u nich na hřbitově. Rodina na to neměla peníze. To se vše podařilo. Kdo chtěl pomohl, jak uměl. Právě v Pardubicích mi přišel zmíněný Milan Stříbrný Vlk, jak si říká, ukázat fotku, jak je vše na hřbitově upravené. Sbírka se vydařila. Povídala jsme si s ním o Pavlovi, zavzpomínali a já mu vyprávěla svůj příběh.

Červnový zážitek

Někdy v tu dobu jsem se v noci ve spánku dostala do kontaktu s „Pavlem“. Šla jsem proti němu a měla velkou radost, že se uzdravil. Ještě jsem to na něho volala. „Pavle, Ty jsi se uzdravil“. On neodpovídal, neusmál se, ale šel stále ke mně. Najednou jsem viděla, že je jeho tvář neměnná a tak jsem postupně původní radost ze setkání změnila v pochopení, jaká je situace. Najednou jsem viděla, že nás dělil jakýsi prostor. Můžeme to nazvat prázdnem. Byly zřetelné břehy na kterých jsme proti sobě stáli. To už jsem věděla, kde je on a kde já. Nemluvil, jenom jsem chápala, že mu je to moc líto, že je někde, kde asi původně být nechtěl, že je izolován od nás. Bylo mu po nás smutno, ale jinak žádný výraz trápení a bolest. Vnímala jsem při tom, že chce za námi, koho měl rád. Že chce zpět na planetu zase k nám. Už je poučen. Předpokládám, že už si povede svůj život zodpovědněji.

Výstavy

Na nich, kam stále jezdíme my ostatní, s kým se Pavel kamarádil, jsem ho často vnímala. S kým se mohu o takových zážitcích bavit, jsme si říkali své dojmy. Najednou jsem vnímala, že už za námi nechodí. Nevím, kdy přesně to bylo, ale vnímala jsme, že už někdy v září jsme to pociťovala. Pan Milan Stříbrný Vlk, mi prozradil, že ho odvedl, lépe řečeno jeho duši, aby tu moc dlouho nebloudil a mohl do další inkarnace. Povídal mi zase jeho zážitky s „Pavlem“. Byli kamarádi přátelé.

Závěrem

Zprávy, které jsem dostala při zmíněném setkání mi udělaly velkou radost. Mělo to minimálně dva směry. Jedním byl podařený záměr, myslím tím pomoc Pavlovo rodině zhotovit mu pamětní desku na hřbitově. Že se přátelství projevilo touto nádhernou formou. Druhou a také důležitou zprávou bylo, že jsem vnímavá, že jsem poznala, že už je „Pavel“ tam kde má být, chce-li do nové inkarnace. Takže, když vnímám toto, vnímám i jiné události, dění, vlivy a energie. Vím, že se mohu na svou intuici a vnímání, empatii spolehnout. Potřebuji to registrovat, že to tak prostě je. Pomáhá mi to dál. Jak se ukáže, potřebovala jsem to už v sobotu na zmínění esoterické výstavě v Pardubicích. (napíši a uvedu, jakmile si udělám čas)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úvaha po festivalu v Plzni 2017 a dokončení po MSŽ Plzeň 2018

 

Úvod:

Zde podotýkám, že jsem tento příspěvek měla rozepsaný celý rok a de facto, nevěděla, co s ním. Na svém PC jsem denně koukala na nedopsaný článek, který jsem si ponechala umístěný na ploše monitoru. Někdy jsem se k němu vrátila, něco poopravila, ale zase text uložila k dalšímu případnému pokračování. Předpokládala jsem, že další prožitky, aktuální dění mi pomůže najít řešení, dopsat text, nebo se prostě rozhodnu to nechat být.

 

Zamyšlení:

Mám představu, že vše má svůj smyl a tak i festivaly a výstavy zaměřené esoterickým směrem. Podobných akcí se zúčastňuji víc jak patnáct let. Za tu dobu jsem poznala mnoho lidí a osobností. Jedná se o pořadatele, lektory, vystavovatele, ale i návštěvníky, zájemce o pořádané akce. Ne jinak tomu bylo na akci (MSŽ Plzeň 2017), na které jsem byla.

Vystavovatelé se hodně změnili. Myslím tím, že ti, kteří jezdili v uplynulých letech už pozvolna tento způsob služby opouštějí. Je pravda, že už také třídím, kam ano, kam už ne. Důvodů je víc (cesty, ubytování a čas).

 

Co mi přinesl právě zmíněný festival?

Do Plzně jsem se těšila. Ale domů jsem se vracela se smíšenými pocity a musím říci, že celkem nemile překvapená. Je pravda, že druhý den jsem odjížděla na dovolenou, tak jsem se víc věnovala tomu, co s cestou bylo potřebné zařídit. Vzpomínky na festival jsem někam založila, nechala plynout. Přesto se časem vloudily pocity, které s akcí souvisely.

 

Dny na festivalu:

Ti, kteří za mnou přišli na výklad karet byli fajn. Děkuji za setkání s nimi. Protože jsem měla i čas se porozhlédnout, dívala jsem se na ostatní návštěvníky. Pozorovala jejich reakce, případné zájmy. Nejvíc, ale procházeli okolo a cílem byla vybraná určitá přednáška. Sama jsem měla přednášku druhý den festivalu. Když jsem vešla do prostoru chodeb, kde jsou učebny, využívané jako přednáškové místnosti, nestačila jsem se divit. Byl tam velký počet posluchačů. Ani jsem nepostřehla, že jich tolik prošlo okolo mého stolku. Jinou cestu, nebylo možné využívat. Jistě je to v pořádku, že je o přednášky zájem. Ale nezodpovězenou otázkou zůstává, „Co si z toho odnáší, co případně aplikují do svým životů?“

 

Přednáška:

Ve třídě bylo hodně zájemců. Nemohla jsem je spočítal, ale tak ze ¾ byla obsazená. Musím říci, že nikdo neodešel. Je to takový nešvar těchto festivalů, že se posluchači volně přemisťují z přednášky na přednášku. Prostě jdou, kam se jim momentálně chce jít, nebo podlehnout přání kamarádky apod. Dříve mě to mrzelo, když se něco podobného dělo, ale nyní už jsem si zvykla. Důvodů, proč odcházejí je nepočítaně, ale že ruší ostatní, zůstává.

Téma přednášky byl příběh, který se ukrývá pod tarotovou kartou „Dva poháry“. Je to symbol lásky, výměny citů, nezávislost v citech, cit pro lásku, vymezení se vůči závislosti. Hovořila jsem o souvislostech, chtěla, aby se někdo do besedy zapojil. Kdyby spadl špendlík, tak by byl slyšet. Nikdo neměl odvahu se zeptat, nikdo nereagoval na to, co jsem říkala. Nikdo viditelně nereagoval. Musím říci, že to byl pro mě nepříjemný pocit, když jsem k nim promlouvala a nikdo nereagoval. Informace si „vzali“ a ponechali si je. Musím říci, že to byl nepříjemný citový a emoční chlad, který na mě nemile působil. To je to, co mě nejvíce trápilo. Během přednášky přišla paní. Známe se, čas od času jí vykládám katy. Ta jediná reagovala, ptala se, řekla svůj příběh. Za příčinou její proměny byl úraz. Určitý čas strávila na lůžku se zlomenou nohou. Paní už je v seniorském věku. Má za sebou mnoho zkušeností. Na přednášce vyprávěla, jak byla řadu let „závislá“ na rodině. Jejich rodina má svou firmu a ona tam kromě účetnictví, dělala co bylo potřeba. Takovou tu drobnou, ale potřebnou práci. Lidé z rodiny to měli, jako samozřejmost, že to obstará. Rovněž domov, byl v její režii. Až v nemocnici si uvědomila, že vlastně nežije svůj život. Začala to napravovat. Ale rodina s tím měla problém. Přesto paní věděla, že dělá dobře. Uplatnila svou práci sama na sobě po dlouhé době, co navštěvovala festival. Hlavně, že se jí to podařilo, i když na to léta čekala, nebo se léta odhodlávala ke změně. Posilovala sebedůvěru. Nyní pochopila, o čem mluvím na přednášce. proto se přidala se svým příběhem. 

 

Festival Plzeň 2018

Velmi jsem se rozhodovala, zda pozvání na účast „MSŽ Plzeň 2018“, přijmu. Věděla jsem, že někteří vystavovatelé tam nepojedou, že volí jiný program, že je jiná situace atd. Mnoho věcí se za jeden rok změnilo. Pozvání jsem přijala. Jak víte, měla jsem i jiné místo pro výklad karet, službu pro klienty. Jedním slovem, byla jsem spokojená.

 

Přednáška:

Na přednášku přišel zase příjemný počet zájemců. Tentokrát to bylo ze strany návštěvníků aktivnější. Téma jsem měla „Čtyři krále“ z královských karet. Chtěla jsem poukázat na předcházející práci a činnosti, které vedou právě k vyspělosti a vyzrálosti. Tento proces a co tomu předchází, v karetním systému představují mimo jiného právě králové a královny.

 

Závěrem:

Jsem ráda, že jsem se zúčastnila festivalu. Kromě přednášky, zpětné vazby, výkladů karet pro klienty, ještě probíhá další dění. To převážně mezi přáteli, vystavovateli apod. Obohacuje mě se setkávat pravidelně, nebo sporadicky s lidmi, které mám ráda a máme si co říci. Je to velké podpora pro činnosti, které děláme. Může se jednat o zdánlivě nesourodé služby, činnosti, ale cíl je shodný. Předávat si zkušenosti v tom, jak i nadále využívat poznatky, služby a veškerý dostupný sortiment zboží, jako pomůcky ke zdravému a vědomému životu. Podpořit se ve směru, kterým jdeme. Vždyť to je smysl duchovní – vnitřní cesty jedince. Naučit se v praxi toto vše využívat ve prospěch svůj a všech zúčastněných. Aplikací a využitím dostupných duchovních technik, poznatků a zboží tohoto charakteru (bylinné čaje, doplňky stravy, „kamínky“, mandaly atd.) dostává tato činnost pravý smysl. Propojením poznatků obohatíme sebe, ale i svou praxi.

 

Satisfakce:

Odpovědí na mou životní cestu a zvolený směr, je toto povídání na videu. Zde máte odkaz.

https://www.cestyksobe.cz/roman-zahradka-deset-let-s-hvezdami/27626

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozloučení s Janou

 

Je pátek 18.5.2018. Jedu do Prahy, abych se zúčastnila rozloučení s Janou. Promítám si, jak šel čas, co mě s ní spojovalo, jak to plynulo.

První setkání

Janu jsem znala osobně minimálně asi dvanáct let. Viděly jsem se spolu prvně na kamerových zkouškách do pořadu „Volejte věštce“. Byla jsem tam krátce, protože mi tento noční program nevyhovoval. Přešla jsem na dva roky do vysílání shodného programu v rádiu Hey a na diskrétní linku. V rádiu a na lince jsem se cítila dobře. Moc mě to bavilo, ale po dvou letech toto vysílání bylo zrušeno. Na lince jsem zůstala asi pět let. Potom už se to nedalo. Původní projekt byl znehodnocen. Můj hendikep byl, že jsem bydlela v Liberci. Jana byla v televizním pořadu, jako v rádiu. Zvládla to především časově lépe. Byla na rozdíl ode mě místní. Já musela tomu věnovat dva dny, nebo celou sobotu či neděli, pokud se vysílalo na Hey i o víkendu. Když jsem byla doma, měla čas, tak jsem jí sledovala ve vysílání. Je pravda, že vykládám jiné karty, tak jsem jí jenom poslouchala, co říká.

Jak šel čas

Jana byla stále v pořadu na TV, potom proběhly určité změny. Vystřídala TV a příbuzné pořady. Viděla jsem se s ní sporadicky na nějakých akcích. Až poslední roky se začala víc objevovat na výstavách, kam jsem já hojně o víkendech po celou dobu jezdila. I tyto akce prošly a procházejí proměnou. Určitý impuls tomu dala Jana, když přišla s kolektivem kartářek. Ne všichni vystavovatelé, prodejci to vítali. Rozdělilo to dříve sehraný a respektovaný tým vystavovatelů. Možná, že jenom přišla vlna, která je i ve společnosti, tj. dělení se na skupinky. Janu jsem pozorovala, co všechno zvládá, kolik si toho na sebe bere. Byla třeba celý víkend v Brně na výstavě a ještě byla v neděli v nočním vysílání. Myslela jsem si, že je k neutahání. Ale opak bude pravdou. Já jsem to noční věštění na diskrétní lince do pěti let opustila, protože se to začalo podepisovat na mém zdraví. A to jsem byla doma, nikam jsem nejezdila.

Rozloučení

Na aktu rozloučení s Janou v úvodním slovu také zaznělo: "Kdo jste sem dnes přišel, jistě vám každému Jana svou radou a pomocí prospěla". Není to přesná citace, ale v tomto smyslu to bylo. Nevím, jak to na každého zúčastněného platilo. To neumím posoudit, ale já bych věděla, jak to bylo u mě.

Byla jsem ve složité situaci. Čekala jsem vyrovnání podílu SJM. Mělo to svůj termín, věděla jsem, že jsou na to tři měsíce. Bylo mi řečeno, že bude využit až ten poslední den splatnosti. Potřebovala jsem si řešit své nové bydlení a bez vyplacení mého podílu to bylo nemožné. Byly jsme s Janou na akci v Litomyšli. V neděli závěrem jsem za ní šla, aby se mi podívala do karet. Říkala, že peníze dostanu, ale že to bude těsně před termínem, než mi je má dát, ale že je dostanu. Uklidnilo mě to. Hodně jsem si to připomínala. Věřila jí. Ale co se dělo dál? Termín už byl a peníze nikde. První den, druhý a třetí den po termínu stále nic. Už jsem kontaktovala právníka, že podáme výzvu před samotnou exekucí. Tu jsem ale nechtěla. Do toho celého dění se vložil makléř. Jednoduše zavolal na dotyčné telefonní číslo a peníze čtvrtý den po termínu jsem měla v pořádku na svém účtu. Takže to bylo těsně, než nastal proces vymáhání právní cestou.

Vzájemné výklady karet

Samozřejmě Jana měla přehled o své „konkurenci“. Dovolím si říci, že věděla, že karty vykládat umím, ale nejsem pro ní někdo, s kým nesouhlasí. Nevím, kdy prvně přišla, abych jí vyložila karty. Veřejnost se diví, když nás na výstavách vidí u stolků, jak si vzájemně vykládáme karty. Já bych to asi řekla následovně. Víc si asi potřebujeme o situaci promluvit, získat třeba jiný náhled, nebo názor, zkušenost, než skutečný výklad. Je nám to „kartářkám“ vlastní si povídat nad kartami, nebo s kartami v ruce.

Jednou za mnou přišla a chtěla vyložit karty na svůj nový a téměř připravený projekt. Vybrala si karty a jedna z důležitých karet, byla „Pětka disků“. Kdo kartám rozumí, ví, že je to problémová karta. Ona to sama viděla, ale myslela si, že to nemůže být pravda. Já jsem jí jenom řekla, že to tak nebude, jak to plánuje. Udělala jsem další výklad sama, ale o nic lepší to nebylo. Měla zprávy i z jiných zdrojů, tam jí to prý vycházelo dobře. Jenom jsem jí řekla, Jano je mi to líto, ale vidíš sama.

Několik dalších výstav za mnou nepřišla a dovolím si říci, že se vyhýbala. Asi po třech měsících přišla a i když nerada, řekla: „Plášilko“ měla jsi zase pravdu. Projekt se nerozeběhl. Snahu měla. Já už jsem jejích služeb nevyužívala. Jí jsem ještě na nějaké otázky odpovídala. Vztah mezi námi zase plynul dál.

Poslední období

Na Janě bylo vidět, jak se snaží o uzdravení. Mluvily jsme spolu o tom. Já jí moc fandila, aby to zvládla. Byla by to pro mě velmi dobrá zpráva. Měla podobnou diagnózu co měla moje máma, když jsem ještě chodila do školy. Tehdy bylo jenom možnost utěšujících léků. Dnes jsou lékaři mnohem dál v možnostech léčení a vyléčení. Nepovedlo se. Na památku mám od ní její vydanou knížku a karty. To mi věnovala za výklady pro ní a asi i za cosi, co jsme si mezi sebou vytvořily. Snažila jsem se jí brát, jaká byla.

Tímto osvobozujícím textem a jeho psaním se s Janou loučím, abych já i ona jsme mohly jít dalšími cestami. Bohužel je to v krátké době druhý zesnulý člověk, kterého jsem znala z výstav, kam jsem hojně o víkendech jezdila. Čest jejich památce.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Krátký první příběh. Pavel.

 

Je 9.5.2018. Čtu si při odpolední kávě horoskop na ten den. Zněl tam apel, „pokud se chcete posunout dál, je potřeba vyřešit, nebo dokončit, co jste měli v plánu“. Jistě jsem věděla, co je to v mé situaci.

Když vyšel časopis Ve Hvězdách s číslem 84, byla tam od pana Zahrádky napsaná vzpomínka na Pavla Kobzu. Velmi přesně, citlivě a pravdivě uvedené, co bylo a je. Jsou tam uvedené kontakty a popsané záměry, jak pomoci Pavlovi a jeho pozůstalým. Už před tím, byla možnost najít na internetu číslo účtu, kam poslal libovolnou částku, která pomůže pozůstalým. Jedná se o zhotovení pamětní desky pro Pavla. To jsem učinila vzápětí, jak jsem číslo měla. V časopise byla uvedena další možná finanční pomoc na pokračování výroby kyvadel dle Pavlova vzoru. Jak tato pomoc je plánovaná a bude probíhat je uvedeno.

Měla jsem stále nějaké povinnosti a neměla čas, nebo jsem si ho neudělala, aby ještě svým dílem prospěla. Také jsem chtěla napsat panu Zahrádkovi poděkování, že se Pavlovi v časopise věnoval.

Mnoho z nás, co na výstavy a esoterické festivaly jezdíme, jsem se s ním kamarádili. Bylo nás hodně. Znala jsem Pavla minimálně patnáct roků. Bylo to nepočítaně víkendů, co jsem odjížděla z domova na výstavy. Na mnohých Pavel se svými kyvadly byl.

Jak to pokračovalo?

Po přečtení uvedeného apelu, jsem začala psát poděkování a zaplatila přes účet, co jsem chtěla poslat. Jenom jsem se odhlásila z banky, zvonil mi telefon. Paní chtěla za mnou přijet do Liberce na karty, ale nevěděla, že už tam nebydlím. Nabídla jsem jí kontakt přes skype, nebo, že mi může zavolat. Domluvily jsem se spolu na úhradě a čase, kdy se do karet podíváme. Brala jsem to jako poděkování od Pavla. I takové jsou cesty. Jsem ráda, že jsem ho „znala“.